SOSYAL SORUMLULUK 

Her kuruluşun topluma karşı sorumluluğu vardır. Bu tip karşı sorumlulukların başında devlete karşı vergisini vermek, onun koyduğu kurallar doğrultusunda ticaret hayatını geliştirmek ve kurularına saygılı olmak, çevresine dikkat ederek sektörünün meydana getirdiği atık ve çevre kirliliğini en aza indirerek çalışmak, ve tabiki çalışanlarını korumak gelmektedir. Firmamız özellikle vergisini düzenli ödemeye çalışan, ticari faliyetlerinden dolayı oluşan vergilerini zamanında ödeyen bir kurumdur. çalışmalarından ötürü ortaya çıkan otomotiv atıklarını şartnamelerin getirdği ön görüler dahilinde bertaraf etmekte ve bunu yaparken çevraye azami dikkat göstererek yaşadığımız dünyanın çocukarımızada kalacağını unutmamaya çalışmaktadır. Personelinin tamamını sigortalı çalıştıran firmamız onlar için gerekli olan iş güvenliği imkanlarını kullanmaktadır. Tüm bunlarla birlikte tplum yararına çalışmalar gerçekleştirmek firmamızında amacıdır. Bu amaçla kuruluşumuzun kendisi , ilgili dernek ve devletimizle birlikte hareket ederke lastik atıklarımızı Lasder aracılığı ile doğaya en az zarar ile bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Bu fayda ile topluma yararlı olmak ve bunun sürekliliğini sağlamak amaçlarımız arasındadır.